S.O.S.

Aga Gabara, Paweł Franciszek Jaskuła, Michał Jaszkowski 
zin serwowany w Hummus Amamamusi, ul. Meiselsa 4 
Czynne: pon.–pt. 9–20, sb.–nd. 10–20
do wyczerpania nakładu

Nie mamy własnego miejsca, nasza sztuka się nie sprzedaje, a każdy dzień to walka o to, by nas zauważono. Poruszamy się w kłębowisku zdarzeń, koneksji, politycznych rozgrywek, próbujemy nadać sens wrażliwości i sprawczości naszych umysłów i dłoni. Na co dzień zatomizowani, powołujemy dla nas i dla Was projekt no_source_ by stworzyć platformę do zaistnienia dla tych, którzy nie zaistnieli, lub dla tych, którzy zaistnieć chcą inaczej. My dla Was, Wy dla Nas. 

S.O.S to Zin komentujący rzeczywistość kulturową i polityczną tak w Polsce, jak i w każdym kraju na świecie. Toczą nas podobne, problemy, te same namiętności. Publikujemy Zin w trakcie pandemii. Nie w galerii, nie w instytucji, ale w domach kultury, recepcjach, foodtrackach i wszędzie tam, gdzie sztuka się rodzi. Nie liczymy na nic, chcemy tylko lekko ucieszyć Wasze podniebienia.