rzeczywista wirtualność (RV)

Bartłomiej Domagała, Estera Gałuszka, Karina Gorzkowska, Jana Moroz, Monika Skibińska, Kacper Sokołowski x Alida de Wilde
Kuratorki: Estera Gałuszka, Karina Gorzkowska, Jana Moroz
KMWTW, ul. Zwierzyniecka 4/20
Czynne: 30.05–3.06, nd.–czw. 17–20
Otwarcie: 30.05, 17
Zamknięcie: 4.06, 20

for (int RV = 0; RV <= 2021; RV++)
{
   Console.WriteLine (“Czy świat wirtualny może stać się bezstratnym substytutem fizycznego?
Rzeczywista wirtualność jako post-internetowa wizja świata, eksploruje to czego doświadczamy w świecie wirtualnym,
a czego pragniemy doświadczyć fizycznie.
 

   Transformacja zastanych przez nas zjawisk cyfrowych i wirtualnych w fizyczne, skłania do kontemplacji nad pochodzeniem,
powodem, a przede wszystkim sensem tego, czym karmi nas Internet. Czy zjawiska zaczerpnięte z wirtualu zachowają defaultowe
cechy i będą pełniły swoje funkcje, czy stworzą totalnie nową jakość?”, RV);

}